tritikale

Tritikale

Tritikale nedir sorusunun yanıtı: son yüzyıl içerisinde geliştirilen ve tanınmaya başlayan melez bir serin iklim tahılıdır. Buğday ile çavdarın melezlemesi ile elde edilen triticalenin ismi, buğdayın latince cins isminin (Triticum) ilk beş harfinin sonuna, çavdarın latince isminin (Secale) son dört harfinin eklenmesiyle (Triticale) ortaya çıkmıştır (Kün, 1996). Tritikale tohumu verimi sebebiyle hem yemlik hem unluk […]

Tritikale Read More »