GLUTENSİZ SAĞLIK

GLUTENSİZ SAĞLIK

her yönüyle çölyak

Her Yönüyle Çölyak

Beslenme; karın doyurmak veya canının çektiği şeyleri yemek, içmek değildir. Sadece simit ve çayla karın doyurulabilir veya kişiler sabahtan akşama kadar,tek çeşit yiyecek yiyerek,açlık duygusu bastırılabilir. Fakat bu davranışların hiç birisi bilimsel beslenmeyi tanımlamaz. Beslenme ve çölyak ilgisini de yazımızda kaleme alacağız. Beslenme! Beslenme;insanını büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşayabilmesi için gerekli […]

Her Yönüyle Çölyak Read More »

çölyak akraba

ÇÖLYAK ve AKRABA

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalı tarafından çölyak hastalığı tanısı ile izlenmekte olan 195 hastanın birinci derece akrabaları (anne, baba veya kardeşleri) çalışmaya alındı. Toplam 484 akrabanın 113’ü anne (%23,3), 109’u baba (%22,5), 262’si kardeşti (%54,1). İlk etapta serum örneklerinde anti-tTG IgA ve serum IgA çalıĢıldı. İkinci

ÇÖLYAK ve AKRABA Read More »

bebeklerde çölyak hastalığı

Bebeklerde Çölyak Hastalığı

Çölyak hastalığı yada diğer adıyla gluten entropisi, bağırsaktaki sindirimi sağlayan tüylü yüzeylerin yani villüs hücrelerinin dökülmesi ve asıl işlevi olan tüketilen besinlerin vücuda kazandırılması işlevini yapamaması durumunda ortaya çıkan bir durumdur. Yani bir geçirgenlik sorunudur ve bu bebeklerde de tespit edilebilir. Bebeklerde çölyak hastalığı belirtileri ve tanısı üzerine yazının devamında bilgi verilmiştir. Geçilmesi gereken, içeri

Bebeklerde Çölyak Hastalığı Read More »

Haşimato Tiroit Hastalığı Nedir?, Belirtileri, Tedavisi

Haşimato Tiroit Hastalığı Nedir?

Hashimoto tiroit hastalığı, tiroid bezinizi etkileyen kronik bir otoimmün hastalıktır. Vücudunuzda normalden düşük tiroid hormonu düzeylerine neden olabilir. Bu vücudunuzun çeşitli bölgelerini etkiler ve yorgunluk, kilo alma ve kabızlık gibi semptomlara neden olur. Hashimoto hastalığı ilaçla tedavi edilebilir.(® Haşimato Tiroit Hastalığı Nedir?, Belirtileri, Tedavisi, Burak Demirci, 2023) Haşimato Hastalığı Belirtileri dDurum yavaş yavaş ilerledikçe tiroid beziniz bazen büyüyecektir

Haşimato Tiroit Hastalığı Nedir? Read More »

Çölyak tedavi yöntemleri

Çölyak Hastalığı için Gelecekteki Tedaviler

Şu anda, çölyak hastalığı olan bir hasta için mevcut olan tek tedavi katı bir glütensiz diyettir. Ömür boyu tamamen glütensiz bir diyet çok maliyetli ve zorlayıcı olabilir. Birçok hastanın bağırsakları tamamen iyileşmez ve çoğu zaman glütensiz diyete kusurlu uyum nedeniyle semptomlardan muzdarip olmaya devam ederler. Hastaların tüm çabalarına rağmen, çapraz kontaminasyon yoluyla yanlışlıkla glüten alımı sağlıklarını ve esenliklerini

Çölyak Hastalığı için Gelecekteki Tedaviler Read More »

Çölyak psikolojik etkileri

Çölyak Hastalığının Psikolojik Etkileri

Bağırsaktaki bir sorun psikolojik işleyişi nasıl etkileyebilir? Bağırsak-beyin bağlantısı nedir ve çölyak hastalığından en çok hangi psikolojik işlev alanları etkilenir? Çöylak psikolojik etkileri tedavi sürecine açık mıdır? Araştırmalar, tedavi edilmeyen çölyak hastalığının duyguları, bilişsel yeteneği, davranışları ve daha fazlasını etkileyebileceğini gösteriyor. Anksiyete, depresyon ve yorgunluk, çölyak hastalarında tanıdan önce bildirilen yaygın sorunlardır. Çölyak hastalığının yan etkileri

Çölyak Hastalığının Psikolojik Etkileri Read More »

kabızlık, çölyak ishal

Çölyak ve Kabızlık

Kabızlık ve çölyak yan yana düşünülürken tabi ki ilk akla gelen özellikle glutensiz ürünlerin düşük lif içermesidir. Lifin yetersiz alımı kabızlığa neden olabilmektedir. Kabızlık kısaca sindirim ve bağırsak hareketliliğinin yavaşlaması sonucu dışkının sertleşmesi ve düzenli, ağrısız çıkışın zorlaşmasını ifade eder. İshal ve çölyak ilişkisi ise yazının alt başlığında sunulmaktadır. Çölyak hastalığı, ince bağırsağın gluten adı

Çölyak ve Kabızlık Read More »

Fenilketonüri

Fenilketonüri (FKU) vücudun esansiyel bir aminoasit olan fenilalanini metabolize etme yeteneğinde bozulma ile karakterize edilen nadir görülen otozomal kalıtsal metabolik bir hastalıktır (Zurfluh vd., 2008). Hastalık, kanda biriken fenil ketonları idrar yoluyla atıldığından dolayı FenilKetonÜri (FKU) adını almıştır. Ülkemiz, 3000-4500 yeni doğanda bir olmak üzere FKU’nun dünyada en sık rastlandığı ülkelerdendir (Türkiye’de ~25000 kişi). Bu

Fenilketonüri Read More »

Buğday Alerjisi

Gıda Alerjileri Gıda alerjisi, immün sistemin genellikle bazı diyet proteinlerine (örn., profilin, ovalbumin, serum albümin) karşı geliştirdiği anormal tepkimeler sonucu ortaya çıkmaktadır. Bağışıklık sisteminin, tüketilen gıdaya gösterdiği olumsuz ve aşırı tepki; hafif rahatsızlıklardan yaşamı tehdit edecek boyutta anafilaktik şok reaksiyonlara kadar bir takım sağlık sorunlarına neden olabilmektedir (Tercanlı ve Atasever, 2011). Gıda alerjileri sıklıkla bağışıklık

Buğday Alerjisi Read More »

Mikotoksin nedir, mikotoksin zehirlenmesi, aflatoksin

GIDALARDA MİKOTOKSİN TEHLİKESİ

Mikotoksin nedir? Küfler, uygun koşullarda ham ve işlenmemiş materyalde çoğalarak bir yandan ürünün nitelik ve niceliğini değiştirip bozulmasına neden olur. Öte yandan da insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip toksik maddeleri oluşturur. Oluşan bu ürünler, mikotoksin olarak adlandırılan, son derece toksik, çoğu karsinojen, teratojen, mutajen maddelerdir. Mikotoksinler bazı küfler tarafından üretilen  toksik metabolizma ürünleridir. Mikotoksinin

GIDALARDA MİKOTOKSİN TEHLİKESİ Read More »