Pelit unu

Pelit Unu

Meşeler kapalı tohumluların, çift çenekliler (Dicotyledonea) sınıfından Kayıngiller (Fagaceae) familyasından (Çalışkan, 2016) çoğunlukla ağaç veya boylu çalı halinde, kışın yaprağını döken ya da herdem yeşil, bir cinsli bir evcikli, odunsu bitkilerdir. Meşeye meyvesine verilen “pelit” adından dolayı pelit, pelit ağacı (Yaltırık, 1984) ya da palamut denilmektedir (Şen ve ark., 2006). Pelit unu en temelde meyvenin […]

Pelit Unu Read More »