ATALIK BUĞDAY

Atalık buğday

10.000 yıldan fazla bir süredir, insan kullanımına daha uygun bitki ve hayvan özelliklerinin seçimi, medeniyetlerin gelişimini şekillendirdi. Bu dönemde ekmeklik buğday (Triticum aestivum) dünyanın en önemli ürünlerinden biri olarak ortaya çıkmıştır. Atalık buğday çeşitleri ve tohumu için hibritleşmenin ilk basamağında önemi açıktır.

Son zamanlarda ekolojik kaygılarla insanların güvenilir gıdaya yönelme isteği artmıştır. Özellikle 1960’lardan sonra tohumlarda ıslah çalışmaları, fenni(suni) gübre kullanımı, tarım ilaçları gibi nedenlerle beslenmeye dair çevre kaynaklı hatalar yapıldığı eleştirisi öne çıkmıştır. Artan obezite ve beslenme bozuklukları bunu destekler niteliktedir. Buğdayda değişen üretim yöntemleri de özellikle değirmencilik ve ekmek üretim teknolojisini zan altına bırakmaktadır. Bu durum hiç kuşkusuz yerel buğdayları yeniden gündeme getirmiştir.

Arkeolojik bulgular buğdayın ilk kültüre alındığı bölgeleri Türkiye sınırlarında göstermektedir. Özellikle buğdayın sofradaki yerinin tüm dünyada öne çıkması da paralel olarak önemini arttırır. Yaban tohumları İsrail, Ürdün, Lübnan, Suriye’den Güneydoğu Türkiye’ye, kuzey Irak ve batı İran’a kadar uzanan bir bölge olan Bereketli Hilal’de evcilleştirildi. Modern ekili ekmeklik buğdaylar bu nedenle evcilleştirme ve yetiştirme (geliştirme ve yetiştirme) sırasında en az 10.000 yıllık insan seçiminin ürünüdür. Bugün, Nijerya, Avustralya, Hindistan ve Mısır’daki düşük nemli bölgelerden Güney Amerika gibi yüksek nemli bölgelere kadar çok çeşitli ortamlara adapte edilmiş yüksek verimli çeşitler içermektedir.

 ABD’de Atalık Buğday Çeşitleri Ve Tohumu

Şimdi, küçük ölçekli Amerikalı çiftçiler, modern türlere göre glüten oranı daha düşük olan eski buğday çeşitlerini yetiştiriyor ve değirmenciler daha sağlıklı sonuçlar için buğdayı eski yöntemlerle eziyor. Firavunlar zamanında Mısırlı fırıncılar tarafından sevilen, farro olarak da bilinen emmer buğdayını ABD’de eken çiftçiler einka adını verdikleri protein açısından zengin einkorn’u piyasaya sürdüler; 7.500 yıllarına kadar uzanan, ekili buğdayın ilk türlerinden biriydi. Çiftçiler atalık buğdayın ABD de neredeyse kaybolmak durumunda olduğunu, başlangıç ​​tohumlarını (genellikle Almanya’daki bir üniversiteden) aldıklarını, her seferinde daha fazla tohum toplayarak birkaç hasat dikmeleri gerektiğini dile getirdiler. ABD çiftçileri yalnızca yerel çiftçi pazarlarında ve web sitelerinde satmaya yetecek kadar einka üretiyor.

Atalık Buğday Çeşitleri Ve Tohumu Hakkında

Atalık buğday

Popüler medya mesajları, glüten içeren gıdaların sağlığa zararlı olduğuna dair kamuoyu algısının artmasına neden oldu. Buna paralel olarak, ‘eski tahıllar’ daha az glüten içerdikleri iddialarıyla desteklendi. ‘Antik tahılların’ net bir tanımı yok gibi görünüyor, ancak terim genellikle einkorn, emmer, hecelenmiş buğday ve Horasan buğdayını içeriyor.

Gluten, tüm buğday tanelerinde bulunur ve tümü, genetik olarak duyarlı bireylerde çölyak hastalığına (CD) neden olabilir. ‘Antik’ ve ‘modern’ buğdayların analizleri, modern ekmeklik buğdayın (Triticum aestivum) protein içeriğinin zamanla azaldığını, nişasta içeriğinin ise arttığını göstermektedir. Ek olarak, ekmeklik buğday ile karşılaştırıldığında, eski buğdayların daha fazla protein ve glüten ve daha fazla CD-aktif epitop içeriği içerdiği gösterilmiştir.Sonuç olarak, CD riskini azaltmak veya şiddetini azaltmak için daha iyi tek bir buğday türü önerilemez. Batı ülkeleri nüfusunun tahmini %10’u, açık bir organik nedeni olmayan ve genellikle irritabl bağırsak sendromu (IBS) olarak adlandırılan gastrointestinal semptomlardan muzdariptir. Bu hastaların çoğu kendilerini glütene duyarlı olarak görür, ancak çoğu durumda bu, tıbbi bir ortamda test edildiğinde doğrulanmaz. Bunun yerine, buğdayda bulunan fruktanların fermantasyonu nedeniyle gaz oluşumundan veya bazı hastalarda glüten olmayan proteinlerin etkilerinden kaynaklanabilir.

ATALIK BUĞDAYLAR NELERDİR?

Bilimsel kütüphanelere erişimi olmayan kişilerin sıklıkla başvurduğu Wikipedia, ‘eski tahıllar için, minimum düzeyde değiştirildiği iddia edilen tahıl ve sahte tahıl kategorisini tanımlamak için kullanılan bir pazarlama terimidir.” ifadesini kullanmaktadır. Bir asırdan daha eski olabilen bu eski ekmek ve durum buğdayı türleri, seçilmemiş kara ırklarına veya erken üreme ürünlerine karşılık gelebilir ve bu nedenle ‘miras’ veya ‘yadigar’ buğdaylar olarak kabul edilmelidir.

‘Antik tahıllar’ terimi daha yaygın olarak kullanılmaktadır ve bu nedenle burada, antik çağda yetiştirilen, ancak günümüzde yalnızca küçük miktarlarda yetiştirilen türlere karşılık geldiği önerilen buğday türlerini tanımlamak için kullanılmaktadır: siyez, emmer, kavuzlu buğday ve Horasan buğdayı.Bunlarla modern ekmek ve makarnalık buğday türleri arasındaki ilişkileri anlamak için buğdayın kökenini ve evrimini kısaca tartışmak gerekir.

Atalık buğday
Atalık buğday

Atalık Buğday Çeşitleri Ve Tohumu

Basit bir ifadeyle, buğdayın tarihi (şu anda bildiğimiz kadarıyla) yaklaşık 500.000 yıl uzanıyor (Chalupska ve diğerleri, 2008). Bilinen en eski form, vahşi ve ekili formlarda bulunan diploid tür einkorn’dur (iki kromozom seti, AA). Siyez ile ilgili yabani otların (muhtemelen bilinmeyen bir modern Aegilops speltoides formu) doğal melezlenmesi, üç ana formda (yabani emmer, ekilmiş emmer ve modern durum) bulunan tek bir tetraploid (dört kromozom seti, AABB) buğday türüne yol açtı. Son olarak, yabani germe türünün farklı bir ilgili çim türüyle (keçi otu, Aegilops tauschii ayrıca Triticum tauschii ve Aegilops squarrosa olarak da adlandırılır) çaprazlanması, iki ana forma sahip tek bir hekzaploid (altı kromozom seti, AABBDD) türüne yol açmıştır:

Bugün yetiştirilen einkorn ve emmer türleri ve ayrıca Horasan buğdayı (Triiticum turgidum ssp. turanicum, KamutTM olarak bilinen formu içeren bir tretraploid buğday) en erken ekim sırasında yetiştirilen buğday türlerinden geliyor gibi görünmektedir, ancak her ikisi de şüphesiz iki türe ayrılmıştır. Bu nedenle, her ikisi de doğru bir şekilde “antik” olarak adlandırılabilir. Buğday türleri ve türleri arasındaki ve içindeki genetik farklılıklar, tüketici tercihlerini etkileyebilecek gıda işleme için tahıl bileşimi ve kalite parametrelerini etkiler. Bu farklılıklardan bazılarının, örneğin glütenin içeriği ve bileşiminin de, duyarlı bireylerde meydana gelebilecek sağlık ve advers reaksiyonlar üzerinde etkisi olduğu öne sürülmüştür.

ATALIK BUĞDAY ÇEŞİTLERİ veya TOHUMU EKMEKLİK BUĞDAYDAN DAHA DAHA AZ GLUTEN İÇERİR Mİ?

Aynı koşullar altında yetiştirilen, hasat edilen ve öğütülen, tohum bankalarından elde edilen (19. ve 20. yüzyılın başlarından eski çeşitler ve yoğun yetiştirme ile üretilen modern türler dahil) 150 buğday çeşidinin kapsamlı bir kompozisyon analizi (Shewry ve diğerleri, 2020). , buğdayın protein içeriğinin eski türlerden modern türlere doğru biraz düştüğünü gösterdi.

Gluten, toplam tahıl protein içeriğinin yaklaşık %70-80’ine katkıda bulunan, depolama proteinlerinin bir karışımıdır. Bu nedenle, zamanla toplam protein azalırsa (Shewry ve diğerleri, 2020), glüten protein içeriğinin de azalması muhtemeldir. Gerçekten de, son analizler (Geisslitz ve diğerleri, 2019), modern ekmeklik buğdaylara kıyasla daha yüksek toplam protein ve glüten içeriğine sahip olan, ancak modern makarnalık buğdaylardan daha yüksek olmayan yazıldığından, emmer ve siyez ile durumun böyle olduğunu göstermiştir.

Doğrulanmış tanıya dayanarak, toplam popülasyonun ~%1-7’sinin buğday tüketimine bağlı advers reaksiyonlardan muzdarip olabileceği tahmin edilmektedir.

ATALIK BUĞDAY ÇEŞİTLERİ veya TOHUMU BAĞIRSAK SORUNLARI İLİŞKİSİ

Çeşitli araştırmalar, modern bitki yetiştirme teknolojilerinin tanıtılmasından önce yetiştirilen, ancak bugün hala İtalya dahil bazı ülkelerde yerel çiftçiler tarafından küçük ölçekte yetiştirilen geleneksel ekmeklik buğday türlerini (genellikle ‘yerli çeşidi’ olarak anılır)çok büyük ölçekte yetiştirilen modern ekmeklik buğday türleri ile karşılaştırmıştır. Çalışmada inflamatuar yanıtlarda ve gastrointestinal semptomlarda bazı farklılıklar gösterilmiştir.

Benzer şekilde, buğday yetiştirme programlarında çeşitliliği, besin bileşimini ve gıda işleme kalitesini artırmak için ‘yerli türlerin’ kullanılabileceği açık olsa da, bunun sağlık üzerinde önemli etkiler yaratıp yaratmayacağı sonucuna varmak için daha sağlam çalışmalara ihtiyaç vardır. Şimdiye kadarki çalışmalarda bu sorunun net cevabını verebilecek kadar in vitro çalışma yapılmamıştır.

ATALIK BUĞDAY ÇEŞİTLERİ Mİ EKMEKLİK BUĞDAY MI?

Ata buğdayı kültürel miras unsurlarıdır. Bir bölgenin tarihine katkıda bulunurlar. Bu yüzden onları modern tohumlarla karşılaştıramayız. Onları kültürel mirasın en önemli unsuru olarak görmeliyiz. Sertifikalı tohumlara, verime, bitki hastalıklarına karşı korunmaya ve zorlu iklim koşullarına tolerans göstermeye de önem vermeliyiz. Amacımız bu tohumların gelecek nesillere miras olarak aktarılması olmalıdır.

Atalık Buğday Tohumu Üzerine…

Amazon kadınları, yüzyıllardan beri tarımsal işlerin karar vericileri olarak baskın kişilik özelliklerini miras aldılar. Kadın, kendi döneminin ve coğrafyasının tohumlarını kolyelerle pamuklu giysilere doldurdu. Kolyelerin içindeki tohum, annesinden miras kalan mirası temsil ediyordu; bir çiftçi olarak yeteneği ve bilgisi ve bu özellikleri aktarma, kök salma ve var olma arzusunun ürünüydü.

Bilgelik, kadının en büyük tılsımıydı. Çünkü erkeği ava gittiğinde evini korumaktan ve çocuklara bakmaktan sorumluydu. Doğanın gözlemcisiydi. Binlerce yıldır aralıksız bahar yağmurlarının, karınca yuvalarının, çalışan arıların, tohumun gündüz ve gece, yaz veya kış sürgün ve hasat yolculuğunun gözlemcisi. Doğayı daha iyi tanıdığı ve anladığı için bilgeliğinin heykelini yaptı. Coğrafyanın kader haline gelmesiyle birlikte insanoğlu doğaya uyum sağlamayı, kök salmayı, üretmeyi ve kadının bilgeliği sayesinde zenginleşmeyi başarmıştır. Kurduğu sofrada, ektiği tarlalarda hep kültürü bırakan oydu.

Gıdaya erişim temel bir insan hakkıdır ve hükümetler bunu herkes için garanti eder. Öte yandan gastronomi yeme-içme kültürü anlamına gelir ve ekonomi ile yakından ilişkilidir. Hükümetler son dönemde turizmde öne çıkmak ve değer yaratmak için gastronomiye büyük önem veriyor. Böylece gastronomi, tüm dünyada her yıl değişen belirli trendler tarafından yönlendiriliyor. Bu trendler küçük bir çevre tarafından belirleniyor ve onları destekleyecek lobi faaliyetleri planlanıyor. Tıp doktorları, beslenme uzmanları, Hollywood yıldızları, kanaat önderleri, sosyal medya yıldızları… Aynı trendden bahsediyorlar. Ne tesadüf! Ama aslında hepsi iyi planlanmış bir ekonomi politikasına hizmet ediyor.

Evet, ata tohumları hakkında konuşacağım. Ama bu konu biraz karışık ve Türkiye ile sınırlı değil. Son yıllarda ata tohumu trend olan konular arasında yer almaktadır. Tarladan çatala, çiftçi pazarları, genç çiftçiler gibi kavramlar genellikle karşılaştığımız trend paketinin içindedir. 1950’lerde Hollywood filmleri ve Amerika dizileri çok çocuklu ailelerle ilgiliydi. Bu ailelerin evleri, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vs. olan derli toplu evlere sahipti. Günümüzde gastronomi trendi. Temiz, lezzetli, iyi yemek; doğaya dönüş; şehir hayatından kaçan sağlıklı beslenme Hollywood filmlerine konu oldu.Jiro Dreams of Sushi, Eat Drink Man Woman, Rezervasyonlar ve Türk filmi Issız Adam gibi örnekler gösterilebilir. Aşkı nasıl tanımladıkları da harikaydı. Dünyaca ünlü şef Hasan, bir gün annesinin kendisine “Deniz kestanelerinin tadı hayat gibidir” dediğini hatırlıyor. Jamie Oliver, prime time programıyla İtalyan yemek kültürünü dünyaya tanıttı. Bask mutfağı da bu yarışmada aceleciydi. İskandinavya, Peru, Vietnam, Uzak Doğu mutfakları da Micheline yıldızlı şeflerin de katkılarıyla gastronomi turizminde yer aldı. Bu yıldızlar restoranların işlerini büyütmelerine gerçekten yardımcı oldu ama sokak yemekleri de meşhur oldu. Dolayısıyla büyük şefler bu trendi kaçıramazlardı. Yerel malzemeler kullanmaya ve sokak lezzetleri üzerine çalışmaya başladılar. Endemik bitkiler kullanılıyor ve geleneksel pişirme yöntemleri yeniden keşfediliyor.

Zengin genetik çeşitliliğe sahipler. Şu anda mevcut olan ata tohumları, doğal ve yapay seçilime rağmen var olacak kadar şanslı. Yerel damak zevkine uygundurlar. Zengin genetik çeşitliliğe sahiptirler. Türkiye’de çok sayıda yerel buğday çeşidi vardır. Örneğin; Çanakkale’den Karakılçık ve Sarı Özberk, Kütahya’dan Kobak ve Havran Kızılcaları, Çankırı’nın Üvieyik’i, Kastamonu’nun siyezi, Bolu’nun İza’sı; Şahman, Antik Hitit, Kırşehirli Zız. Güneydoğu Anadolu’dan; Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep’te Bağacak, Sorgül, Beyaziye, İskenderi, Mısri, Havrani var (Hocaoğlu ve Akçura 2014; Demirel 2013; Koyuncu 2009; Sönmez vd. 1999; Çağlar vd. 2006). Yetiştirme sayesinde yerel çeşitler farklı alanlara aktarılır.

İlk tarımsal faaliyetlerden uzun yıllar sonra yetiştiriciler ortaya çıktı ve binlerce çeşit geliştirildi. Çünkü artan nüfusu beslemenin en uygun yolu uygun maliyetli yöntemler uygulamaktı. Tüketilen gıdaların vitamin ve protein değerleri de son derece önemliydi. Bu nedenle, graminae ve leguminosae üreme için en popüler familyalar olmuştur.

Tarımsal gelişmeler de teknolojiyi etkiledi. Tarım arazilerini bölmek, ay ve güneşi gözlemlemek, sulama kanalları yapmak, mimarlık, şehircilik, astronomi ve diğer disiplinlerin yolunu açtı. Etkilenen gıda kültürü kullanılarak kontrollü ateş ve ısı ve metal kullanımı. Yerleşik yaşam, ortak akşam yemeklerine ve sosyalleşmeye izin verdi. Sosyal sınıflar oluştu. Sanayi devriminden sonra gıda maddeleri paketlenerek kültürü uzak diyarlara taşımıştır. Restoranlar ilk olarak 18. yüzyılda Fransa’da ortaya çıktı. Ancak restoran, bitkisel ilaç için bir yerdi. Hastalara bitkisel çorbalar servis ediyordu.

İNPEKSİYON EKSİKLİĞİ KAYIPLARA NEDEN OLUR

İnsan karnını doyurmak için sorunu çözdükçe lezzet aramaya başladı. Çeşitli yiyecekleri pişirdi/hazırladı ve bir yemek kültürü oluşturdu. Ve genel kültür yemek tarafından taşındı. Bazen aynı lezzetleri dünyanın çeşitli yerlerinde bulmak mümkündü. Bazen aynı malzemeler kullanılarak farklı lezzetler yaratılırdı. Baharat yolu ve ipek yolu, doğudan batıya şifalı otlar, baharatlar ve reçineler getirmiş ve hızla tat değiştirmiştir. Hint baharatları, Anadolu buğday çeşitleri, Afrika kahve çeşitleri tüm dünya kültürlerine hakim olmuştur. İnsan-bitki ve insan-tarım ilişkileri de hızla değişen trendlerden etkilenmiştir. Moleküler gastronomi, füzyon mutfağı, sokak gıda araçları, fast food, slow food son zamanlarda trend olan ama günümüzün trendleri yerel hammaddeler, geleneksel pişirme yöntemleri vs. Ama moleküler gastronomi ve füzyon mutfağı hala trend konular. Yöresel mutfaklar yükselirken hikayesi olan yemekler, ritüelli pişirme yöntemleri ve yöresel yemek malzemeleri de yükselmeye başladı. Ata tohumları, yerel hammaddelerin en önemli unsurlarıdır. Ata tohumları arasında tahıllar ve bakliyat öne çıkıyor.

Tüm bu tarihsel bilgiler ışığında ata tohumlarının çoğu zaman bir pazarlama argümanı olarak kullanıldığını ve bu tohumlarla ilgili projelerin genellikle amaçtan saptığını söyleyebiliriz. Yüzlerce yerel buğday çeşidi var ve bunların hiçbiri kesinlikle verimli ve lezzetli değil. Yerel varyasyonlar, tat ve diğer özellikler açısından birbirine çok benzer olabilir. Anadolu buğday genslerinin %75’ine sahiptir. Ancak yerel çeşitlerin çoğunda tat sorunları vardır. Siyez, karakılçık ve ıza gibi yerel buğday çeşitleri birbirine çok benzer. Sonuç olarak, tüm ata tohumları değerlidir ancak hepsi nihai ürüne dönüştürüldüğünde en iyi sonucu vermeyebilir. Ata buğdayını ekmek yapmak için kullanmaya çalışmak dar görüşlülüktür. Bunun yerine diğer un ürünlerinde kullanılabilirler.

Yaban kedisi soyundan tohum ekimi de birçok riske neden olabilir. Şu anda, sertifikalı soy tohumlarımız yok. İlk soy tohumluk sertifikası için, Fileli Bitkiler Merkez Araştırma Enstitüsü’nden Ayten Salantır başvuruda bulundu. Ancak ata tohumu olduğu söylenen tohumların çoğu, diğer bölgelerden ve hatta başka ülkelerden gelen çeşitlerdir. Ayrıca siyez buğdayında da birçok sorun var. Kastamonuz siyez buğdayı ile günümüzde yetiştirilen diğer siyez buğdayları arasında farklılıklar vardır. Soy tohumlarının sertifikalandırılması, ele alınması gereken çok önemli bir konudur.

Bir diğer önemli konu ise hasat edilen ürün miktarı ile pazarlanan ürün arasındaki farktır. Siyez buğdayı son yıllarda popüler hale geldi ancak pazarlanan siyez miktarı üretilen miktarın çok üzerinde. Bazı üreticiler siyez buğday unu diğer unlarla karıştırmaktadır. Un karışımları da piyasadaki en büyük problemler arasındadır. Yerel buğday fiyatları da düşük verim nedeniyle piyasadaki diğer buğday türlerine göre iki veya üç kat daha yüksek. Sonuç olarak, yerel buğday türünden yapılan ekmekler, piyasadaki normal ekmeğe göre 4 veya 5 kat daha pahalı hale geliyor. Bu tür buğdayların ana avantajı glüten içeriğidir. Gluten bakımından fakirdirler, bu nedenle fazla şişmezler ve glisemik indeksleri düşüktür. Sonuç olarak, tüketiciler bu ekmeklerin daha zanaatkar ve işlevsel olduğuna inanmaktadır. Bu tüketiciler siyez buğdayını sağlıklı ve lezzetli tüketmek için yemek isterler ancak un karıştırıldığında

Ata tohumlarının fonksiyonel gıda kategorisinde yer alması nedeniyle Anadolu fırıncıları için önemli bir fırsat olduğu doğrudur ancak bu potansiyelin hayata geçirilmesi için yenilikçi çalışmalara ihtiyaç vardır. İnovasyon, Türk fırıncılarının fonksiyonel ürünlerle dünya pazarlarına girmesini sağlayabilir. Bunun için yerel buğday çeşitleri diğer yerel hammaddelerle işlenmeli ve güçlü bir fırıncılık markası oluşturulmalıdır. Gıda fütürizmi de çok moda bir kavram. Gelecekteki beklenti ve ihtiyaçlara yönelik yerel buğday çeşitlerinden yeni ürünler yaratmak. Örneğin Kastamonu pastırması, ince kabuklu (üryani) erik ve siye buğdayı yeni bir ürün oluşturmak için kullanılabilir. Tarımın ilk yeri olduğu düşünülen Göbeklitepe için başka bir örnek verilebilir. Şanlıurfa ilinde dünya fırıncılık pazarına hediyelik ürünler üretecek bir marka oluşturulabilir. Yerel atalık buğday çeşitleri veya tohumu pazarlamak istiyorsanız, onun tarihsel geçmişini de satmanız gerekiyor.

DOĞAL ORTAMDA TOHUM ÖMRÜ

Son yıllarda atalık buğday çeşitleri ile ilgili pek çok proje vardı ancak bunların çoğu ata tohumlarının toplanması ve yeniden dağıtılması gibi pazarlama faaliyetleri olması beklenen yararsız çabalardı. Bunun yanı sıra binlerce yıllık tohum ıslahı iddiaları da asılsız ve bilim dışıdır. Çünkü tohumlar genbank gibi bir yerde muhafaza edilmezse ömürleri 4-5 yılı geçemez. Daha yaşlı tohumlar ekin veremez. Yanmış tohumlar da yetiştirilemez. Bu tohumları kullanmanın günümüz teknolojisiyle mümkün olmadığını söylemek yanlış olmaz. Ata tohum takas festivalleri de eğlenceli olabilir, ancak bilimsel oldukları söylenemez.

Çelişkili konulardan biri, ekmek için atalık buğday çeşitlerinin kullanılmasıdır. Bazı yetiştiriciler bunu mümkün görürken bazıları karşı çıkıyor. Atalık buğday çeşitleri(nin) avantajının ne olduğunu düşünmeliyiz. Nispeten düşük glüten içeriğine, düşük glisemik indekse ve biraz daha yüksek protein oranına sahiptirler. Sert iklimlere tahammül edebilecekleri yaygın olarak düşünülür, ancak her zaman böyle olmayabilir. Sert iklim toleransı yıllar arasında değişebileceğinden genelleme yapmak yanlış olur. Ayrıca, soydan gelen birey türlerinin çoğu düşük verime sahiptir. Ayrıca bu buğday çeşitlerinde zirai ilaç veya kimyasal gübre kullanılmadığı için haşerelere karşı savunmasız kalmaları ve neslinin tükenmesi muhtemeldir. Bir diğer çelişkili konu ise hibrit tohumlardır. Kısırlığa neden olabileceğine dair iddialar var ve bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır.

Atalık buğday çeşitleri kültürel miras unsurlarıdır. Bir bölgenin tarihine katkıda bulunurlar. Bu yüzden onları modern tohumlarla karşılaştıramayız. Onları kültürel mirasın en önemli unsuru olarak görmeliyiz. Sertifikalı tohumlara, verime, bitki hastalıklarına karşı korunmaya ve zorlu iklim koşullarına tolerans göstermeye de önem vermeliyiz. Amacımız bu tohumların gelecek nesillere miras olarak aktarılması olmalıdır.

Binlerce yıl önce insanoğlunun enerji ve yaşam kaynağı haline gelen buğday, halen yiyecek ekmek bulma mücadelesi içinde ve başta ekmek olmak üzere gıda maddeleriyle duygusal bağlarını sürdürüyor. Bu yazımızda ata tohumları konusunu değerlendirmeye ve farkındalık oluşturmaya çalıştık.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site reCAPTCHA korumasındadır. Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları geçerlidir.